Đội ngũ của chúng tôi

Đội ngũ AI Dynamix là kết hợp của các nhà khoa học làm việc tại châu Âu – châu Mỹ và các kỹ sư đầu ngành của Việt Nam. Các thành viên chủ chốt đều có hơn 10 năm kinh nghiệm về IoT, phần mềm, trí tuệ nhân tạo đang làm việc cho các tập đoàn nước ngoài.

Đội ngũ sáng lập

MAI THỊ THANH YÊN

CEO – PM

HÀ DUY LONG

CTO – Tiến Sĩ Năng Lượng Tái Tạo

NGUYỄN HẢI LINH

Technical Lead