mô phỏng trực quan

Phần mềm DynaLab hiện thị các quy trình và kết quả mô phỏng của phòng thí nghiệm với giao diện đồ hoạ trực quan.

Liên hệ

số hoá phòng thí nghiệm

Phần mềm DynaLab giúp hỗ trợ số hoá toàn bộ hoạt động của phòng thí nghiệm theo các quy trình và tiêu chuẩn chuyên nghiệp nhất.

Liên hệ