HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN –  CHÚNG TÔI SẼ LIÊN LẠC

  Thông tin liên hệ

  Bộ phận kinh doanh – Sales Department

  Email: yen@ai.dynamix.vn

  Phone: +84.97.1956.138

  Bộ phận kỹ thuật – Tech Department

  Email: linh@ai.dynamix.vn

  Phone: +84.90.6868.913