Theo dõi từ xa nhà máy của bạn

Phân hệ PVEyes Monitoring cho phép bạn theo dõi các thông số nhà máy từ xa:

 • Theo dõi thông số các Inverters
 • Theo dõi thông số hòa lưới
 • Theo dõi thông số thời tiết
 • Theo dõi các thành phần khác của nhà máy như trạm biến áp, hệ thống làm mát…

Phân tích hoạt động của nhà máy điện mặt trời

Từ số liệu thu thập được theo thời gian cho tận dụng sức mạnh của phân tích tùy chỉnh để tối đa hóa sản xuất năng lượng mặt trời

 • Phân tích tổn thất sản xuất so với các kỹ thuật so sánh.
 • Được cảnh báo trong trường hợp hiệu suất kém bằng cách sử dụng báo động thông minh
 • Chẩn đoán tận gốc nguyên nhân của hoạt động kém hiệu quả (sự cố, lỗi, sự không ổn định, v.v.)
 • Cô lập và phân loại các sự kiện ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy năng lượng mặt trời
 • Tùy chỉnh phân tích hiệu suất cho mọi cấu hình nhà máy riêng lẻ (giám sát chuỗi, phân tích bộ theo dõi, hộp kết hợp, v.v.)
 • Làm phong phú các phân tích và KPI bằng cách sử dụng dữ liệu từ các nhà cung cấp bên thứ ba, chẳng hạn như dự báo điện năng, bức xạ vệ tinh hoặc các tính toán dựa trên AI.

Phân tích hoạt động của nhà máy điện mặt trời

Tận dụng sức mạnh của phân tích tùy chỉnh để tối đa hóa sản xuất năng lượng mặt trời

 • Phân tích tổn thất sản xuất so với “cặp song sinh kỹ thuật số năng lượng mặt trời”
 • Được cảnh báo trong trường hợp hiệu suất kém bằng cách sử dụng báo động thông minh
 • Chẩn đoán nguyên nhân gốc rễ của hoạt động kém hiệu quả (sự cố, lỗi, sự không ổn định, v.v.)
 • Hình dung và phân loại các sự kiện ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy năng lượng mặt trời
 • Tùy chỉnh phân tích hiệu suất cho mọi cấu hình nhà máy riêng lẻ (giám sát chuỗi, phân tích bộ theo dõi, hộp kết hợp, v.v.)
 • Làm phong phú các phân tích và KPI bằng cách sử dụng dữ liệu từ các nhà cung cấp bên thứ ba, chẳng hạn như dự báo điện năng, bức xạ vệ tinh hoặc các nhà cung cấp máy học

Bảo trì và vận hành nhà máy một cách hiệu quả

Bảo trì các nhà máy năng lượng mặt trời của bạn một cách hiệu quả thông qua Hệ thống Hệ thống quản lý bảo trì PVEyes – O&M.

 • Hệ thống quản lý sự cố dựa trên quy trình (Ticket) cho phép theo dõi chi tiết từng vấn đề.
 • Chia sẻ thông tin và lịch sử xử lý từng vấn đề đến các bên giảm thời gian báo cáo, hạn chế hiểu nhầm và giảm thời gian khi cần can thiệp xử lý.
 • Tối ưu hóa việc lập kế hoạch của kỹ thuật viên hiện trường bằng cách sử dụng các công cụ lập lịch bảo trì.
 • Tùy chỉnh các thông số của hợp đồng bảo trì (SLA, thời gian can thiệp, cơ sở vật chất được bảo trì, v.v.)
 • Theo dõi hoạt động của nhà cung ứng khác.

Kiến trúc hệ thống

Ứng dụng Dynamix® Mobile

Ứng dụng Analytics & CMMS có sẵn trên Android và iOS

 • Nhận phân tích hiệu suất thời gian thực bằng ứng dụng Dynamix®: bảng điều khiển, trạng thái nhà máy, KPI
 • Quản lý bảo trì bằng Ứng dụng Dynamix® CMMS: vé, can thiệp, báo cáo, EDL